[EN] [MK]

nm_logo-3.jpgCompany

   

Правна напомена и услови на користење

Ова е интернет страницата на:

НОВОМЕТАЛ ДОО Скопје

Бул. Кузман Јосифовски Питу 28/24

МК-1000 Скопје

Република Македонија

ЕМБС: 6409784


Оваа страница е од информативен вид и податоци прикажани на оваа странца се исклучиво наменети за информирање на посетителите за горе спомнатото трговско друштво како и производи и услуги кои што ги нуди.

Податоците прикажани на оваа страница може да не се секогаш исправни или ажурирани и можат да бидат изменети без петходна најава.

НОВОМЕТАЛ ДОО не одговара за загуби или претрпена штета на трети лица кои се предизвикани од употреба на податоци прикажани на нашата интернет страница.

За добивање цени, понуди и/или точни податоци, Ве молиме да стапете во контакт со нас преку телефон, факс или електронска пошта. Повеќе податоци како да стапете во контакт со нас има на нашата Контакт страница.

Внимание - логото на НОВОМЕТАЛ е заштитена трговска марка. Ниеден дел од оваа интернет страница, вклучувајќи слики и материјал коишто се презема, не може да се копира или прикажува без писмена согласност на НОВОМЕТАЛ ДОО.

Било кое поврзување до нашата страница мора да се врши до првата страница и не смее да се прикажува како рамка во било која друга интернет страница.