[EN] [MK]

nm_logo-3.jpgCompany

     

Што нудиме

Сржта на активностите на НОВОМЕТАЛ е фокусирана на обновување и трговија со метали и елементи кои содржат метали од Возила со Изминат Животен Век, од електричен и електронски отпад, остатоци од рушења, и останати приливи на отпад.


Нашите активности исто така се фокусираат на обновување и трговија со неметален отпад кој потекнува од од електричен и електронски отпад , Возила со Изминат Животен Век и разни останати приливи на отпад.

Тие се собираат и процесуираат во постројките на компанијата со цел да се снабди пазарот со секундарни суровини првенствено од челик, бакар, железо, и алуминиум.