[EN] [MK]

nm_logo-3.jpgCompany

   

НОВОМЕТАЛ на прв поглед

НОВОМЕТАЛ е една од главните компании за рециклажа во Македонија која услужува индустриски и корпоративни клиенти во земјата и во странство, односно е Ваш партнер во управувањето на отпад.

Ние вршиме откуп односно превземаме различни видови отпадни материјали - метали, електронска и електрична опрема, искористени возила и многу повеќе, како од фирми така и од граѓани.

НОВОМЕТАЛ ДОО останува водечка фирма во својот сектор и цврсто фокусирана на обновување и трговија со метали и елементи кои содржат метали од искористени возила, од електричен и електронски отпад, остатоци од рушења како и од останати приливи на отпад, сега и во иднина.

Преземете ја нашата најнова брошура тука.

Certifikacijski-znak-IQNet.jpg Certifikacijski-znak-SIQ-Q-1579E-428-2.jpg

Прописи

Како чекор за подигнување на свеста за важноста од правилно и безбедно управување со отпадот и заштита на животната средина, одлучивме да ја споделиме нашата збирка на прописи, каде се наоѓаат над 400 закони и подзаконски акти.

Формулари

Овде можете да ги преземете потребните транспортни (Word, PDF) и идентификациони (WordPDF) формулари потребни за предавање на отпад од правни лица.

ВАЖНО!

На 1 февруари 2014 година стапија во сила нови правила за пресметување на ДДВ при промет со отпад, односно воведен е т.н. обратен ДДВ каде што купувачот е обврзник за данокот наместо продавачот. Дознајте повеќе за новите правила тука, односно како да фактурирате од 1 февруари 2014 година, со практични примери.